Наставници предметне наставе

Школа у свом саставу има 42 предметна наставника и они формирају 7 стручних већа. Стручна већа чине наставници истих или сродних предмета.

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 


Иван Марковић
Иван Марковић 


Мирјана Ђорђевић
Мирјана Ђорђевић 


Наталија Миленковић
Наталија Миленковић 

 

 

Јанко Ивановић

 

 

Исидора Крстић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 


Лепосава Радојевић
Лепосава РадојевићДанијела Јевтић
Данијела Јевтић 

 

 

Весна Илић Петровић
Весна Илић Петровић


 

Маја Станојевић
Маја Станојевић 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Ивана Илић

 

 

 

 

 

 

 

Тијана Фурланич 

 

МАТЕМАТИКА

 

 


Миљана Меденица
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милош Јанковић
 


Десанка Нешић
 

Слађана Јевтовић

 

 

 

Ивана Стаменковић

 

ФИЗИКА

 


 

Наташа Илијић

Милан Крстић

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО


Milijana Krasojevic
Милијана Красојевић 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 


Верица Јанкелић 


 Светлана Ђорђевић


 

 

БИОЛОГИЈА

 

Гордана Рако

 

Галина Шепа 

Јелена Цветковић 

 

 

ХЕМИЈА

 


Сања Пешић 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 
Јасмина Павловић 

Данијела Димић 

 

ИСТОРИЈА

 

 
Војкан Јовчић


Војин Никитовић 

Неда Недовић

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Илић

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 


Виолета Дејановић

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 


Александар Васиљевић

 

 

Јелена Нешковић Јовановић


 

 

 

 

 

 

Александар Илић

 


 

 

 

 

 

 

Бранка Аранђеловић

 

 

 

 

 

 

 

 

Предраг Трајковић

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Пејчић

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

Ана Ристић 

 

 


Никола Вучковић