ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020.

 

 

НОВИ КАЛЕНДАР

УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Датум 26.06.2020.године

 

САОПШТЕЊЕ

 

Рок за жалбе продужен и сутра Пријем и решавање жалби родитеља ученика на резултате завршног испита који нису имали могућност жалбе до петка, 26. јуна биће омогућено у суботу 27. јуна од 9.00 до 12.00 часова електронском путем на мејл drugostepenakomisija@prigovor.mpn.gov.rs или посредно преко матичне школе. Ове године, по први пут, примењен је иновиран и дигитализован завршни испит, у делу припреме, прегледања и обраде тестова. Овако организован завршни испит предвиђао је и нове процедуре. Имајући у виду да је образовање жив систем, дошло је и до спорадичних, техничких грешака, које су успориле процес интеграције теста и ИД образаца, па самим тим и видљивост мањег броја појединих тестова. Најчешће грешке, које су довеле до успоравања процеса су: непоклапање ИД обрасца ученика са одговарајућим тестом, достављен примерак ИД обрасца за ученика, а не примерак за школу, недостатак ИД налепнице на тесту, ИД налепница залепљена укриво или ван предвиђеног оквира, непопуњавање личних података на ИД обрасцу, иста ИД налепница залепљена код два ученика... Први пут су уложени озбиљни напори да се унапреди процес који је више година био проблематичан. Обезбеђена је сигурна дистрибуција тестова, као и то да сви имају исте услове приликом оцењивања. Тренутно постоји мање од 300 ученика који нису могли да виде један од три теста од око 66.955 ученика осмог разреда који су полагали завршни испит. Ни један тест није изгубљен и сви ти тестови ће ручно бити обрађени и данас објављени како би ученици имали исте услове за евентуалну жалбу. Из тог разлога, Комисија за спровођење завршног испита за школску 2019/2020. годину донела је Одлуку о измени Календара активности за спровођење завршног испита и уписа у средњу школу (у прилогу). Након обављеног завршног испита објављени су прелиминарни резултати, 23. јуна 2020. године на сајту zios.mpn.gov.rs. Сваки електронски систем који се успоставља, пилотира се, а затим имплементира на мањем узорку да би се постепено ширио и укључивао даље кориснике. У случају овогодишњег завршног испита, систем који је направљен је примењен у реалним условима који укључују скоро 68.000 ученика, наставнике и школе из свих делова Србије са различитим техничким могућностима. Разумемо стрес родитеља и деце у ишчекивању резултата, али ове године смо желели да им дамо могућност да по први пут резултатима приступе из својих домова. До сада су морали да иду у школу и чекају ред да би имали увид у резултате. Сви ученици осмог разреда који су приступили полагању завршног испита и на тај начин завршили основну школу добиће резултате са завршног испита и на основу њих и успеха који носе из школе уписати средњу школу. Завршни испит одржан је од 17. до 19. јуна 2020. године. Завршни испит у основном образовању и васпитању предвиђен је законом и сви ученици на територији Републике Србије наведени испит полажу у истим условима и у исто време и изласком на тај испит стичу уверење да су завршили основну школу.

 

 

 

 

Званични сајт Репубичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУK, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је доступан свима на адреси:

 

www.upis.mpn.gov.rs

 

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података уз неколико најбитнијих ограничења:

 

  • Подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену осмоцифрену уписну шифру, односно идентификациони број ученика. У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУK израчунао на основу унетих оцена.

 

 

 

 

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, може да изврши увид у прегледан ПРОБНИ ТЕСТ

Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http://probni.zios.mpn.gov.rs, помоћу корисничког имена и лозинке.

Корисничко име је Идентификациони број ученика.

Лозинка је јединствена и уписана је на ОМОТНИЦИ сваког појединачног теста – Примерак за ученика (ученици су их добили на крају пробног тестирања).

 

 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

 

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА
ЗА ПОНЕДЕЉАК (1. ЈУН) И УТОРАК (2. ЈУН)

 

Поштовани родитељи,

- Ученици у понедељак и уторак треба да понесу заштитне маске.

- Средства за дезинфекцију руку постоје у школи.

- Ученици су распоређени у мање групе да бисмо могли да поштујемо прописани размак приликом седења.

- Родитељи су дужни да упозоре ученике да поштују физичку дистанцу због здравља вашег детета и вас.

- Уколико је ученик или неко од уже породице заражен корона вирусом или постоји бојазан за то, молим вас да ми јавите како би се другачије организовали.

 

ПОНЕДЕЉАК (1. ЈУН)

ПОДЕЛА ТЕСТОВА (српски језик и комбиновани тест), ДЕМОНСТРАЦИЈА НОВОГ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, ДОГОВОР СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНОМ

 

• Ученици у школу долазе у малим групама. Распоред група су добили од одељењских старешина.

• ПРВА ГРУПА од 10:00 часова

• ДРУГА ГРУПА од 11:00 часова

• ТРЕЋА ГРУПА од 12:00 часова

• Ученици који нису предали своје ђачке књижице одељењским старешинама, неопходно је да их ОБАВЕЗНО донесу

• Ученици долазе у учионицу и доносе следећи прибор: графитна оловка, гумица, хемијска оловка (одељењске старешине су обавестиле ученике у које учионице долазе и у којим терминима)

 

УТОРАК (2. ЈУН)

ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

• Ученици ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ раде у две групе (распоред ученика по групама и термине ће добити од одељењског старешине) • ПРВА ГРУПА у школском дворишту мора да буде у 7: 30 часова

• ДРУГА ГРУПА у школском дворишту мора да буде у 11: 30 часова

• Ученици враћају одељењским старешинама два теста (српски језик и комбиновани тест)

• Ученици са собом доносе следећи прибор: графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир, шестар

• Једну хемијску оловку ученик добија од школе

• У учионицу у којој ће радити тест, ученик осим ђачке књижице(са идентификационим налепницама) и прописаног прибора, може унети само флашицу са водом

 

 

Oрганизација активности за ученике осмог разреда

- 13.05.2020. -

 

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020. године.
Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 02.06.2020.године, решавањем теста из математике.


Пробни завршни испит реализује се на следећи начин:

  1. школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења, пробни завршни испит организују у једном термину, у периоду од 8 до 10 часова;
  2. школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају вишеод три одељења, пробни завршни испит организују у два термина: прва група у периоду од 8 до 10 часова, друга група у периоду од 11 до 13 часова.

Ученици ће преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест моћи да решавају код куће, као још један вид припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 01.06.2020. године. Ученици ће ова два теста попуњена вратити у школу 02.06.2020. године и предати одељењском старешини.

 

Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.
Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 01.06.2020. године до понедељка, 05.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат.
Од среде, 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом.


Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

 

 

Ученици осмог разреда полажу завршни испит 17, 18. и 19.06.2020. године.


 

 

 

 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020

 

- ТЕСТОВИ У ПДФ-у ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ -

 

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

РЕШЕЊА - СРПСКИ ЈЕЗИК

 

ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

РЕШЕЊА - МАТЕМАТИКА

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

РЕШЕЊА - КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

 

 

 

 

ПРВИ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020 - ONLINE тестирање за ученике VIII разреда

 

Поштовани родитељи и ученици VIII разреда,

 

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе.
Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намеравамо да интензивирамо активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит. С тим у вези, донели смо одлуку да спроведемо онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће.

 

Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

 

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.

 

(Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста "Упознај окружење за самопроцену знања", који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом.
Након што од одељењских старешина добију налоге ( у току дана ће одељењске старешине поделити налоге ученицима осмог разреда наше школе), очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе платформи како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.)

 

ONLINE ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ ЋЕ БИТИ СПРОВЕДЕНО ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ:

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест

 

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00 часова) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе https://www.mojaucionica.gov.rs/ и налога који ће им проследиити одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

 

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.


Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено!


То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад.


На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.


Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их.
Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.


Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

 

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима.


Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања.

Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима.


Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

 

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

 

За све нејасноће се обратите својим одељењским старешинама.

 

 

ДИГИТАЛНА ПРИПРЕМА ЗА МАЛУ МАТУРУ НА САЈТУ РТВ

У циљу што ефикаснијег укључивања у савремене облике учења и жељи да помогне малим матурантима да обнове градиво од петог до осмог разреда, Радио-телевизија Војводине ће од 01. априла почети да на свом сајту објављује видео прилоге задатака из седам предмета, којима је обухваћено градиво за полагање мале матуре. На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне припреме за малу матуру”, ученици ће имати прилику да сваког радног дана погледају избор од три до укупно две стотине задатака из математике, српског језика, биологије, хемије, физике, географије и историје. Задаци су припремани из Збирки за припрему мале матуре од претходних година и емитовани у оквиру емисије “Ја бирам”, Програма за децу и младе, током три сезоне. Предавачи су наставници основних и средњих школа, као и факултета, а сваки задатак је, уз објашњење предавача, праћен анимираном илустрацијом која ученицима помаже да се подсете чињеница и већ усвојених знања.

http://rtv.rs/matura

 

 

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

Почиње пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима.

Ученици који желе да полажу пријемни испит за специјализована одељења, треба да се пријаве преко сајта:  

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/

Рок за пријаву: 7. април 2020.

 

 

 

 

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 2020.

У школи „Радоје Домановић“ у Нишу по шести пут биће одржан Сајам професионалне оријентације. Сајам је намењен превасходно ученицима 8. разреда и њиховим родитељима, али и свим осталим ученицима заинтересованим за избор будућег позива. То је још једна прилика да се унапреди не само међушколска сарадња већ и регионална сарадња , јер смо позив за учешће упутили и школама чије матично седиште није у Нишу. Сајам ће бити одржан у суботу 14.3.2020. године у времену од 11 до 13 часова у просторијама школе. Организација сајма створила је могућност да своје образовне профиле, занимања, и образовне услове у којима раде представе све заинтересоване средње школе из Ниша.

 

 

 

ЗБИРКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У ПРОДАЈИ ОД 23. ЈАНУАРА 2020.

Свака збирка садржи по 450 задатака и сви су распоређени на основни, средњи и напредни ниво. Збирке су штампане и на језицима националних мањина, ове године први пут и на бугарском. Што се тиче цене, све три збирке коштају 670 динара, а појединачно, Збирка за српски је 300 динара, за математику 190, а Збирка задатака за комбиновани тест је 180 динара.

 

 

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ ЗА РОМСКЕ УЧЕНИКЕ

Од 31. јануара 2020. у школи је почело пријављивање ромских ученика за упис у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. Све потребне формуларе и неопходне информације родитељи/старатељи ромских ученика могу да добију од одљењских старешина.

 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

У петак, 31. јануара 2020. године у 17:30 часова је одржан заједнички роситељски састанак за родитеље/старатеље ученика свих одељења осмог разреда. На првом заједничком родитељском састанку, родитељи су добили прве битне информације везане за полагање Завршног испита као и остале појединости које обезбеђују да овај финални тест протекне у беспрекорној организацији и са што успешнијим исходом. Родитељском састанку су присуствовале све одељењске старешине, директор школе и стручни сарадници.

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020.

 

Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања и обавезан је за све ученике.

 

Рангирање ученика за упис у средње школе врши се на основу општег успеха ученика у VI, VII и VIII разреду и укупног броја поена на завршном испиту.

Завршни испит ученици ће ове године полагати из три теста: српски језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене – физика, хемија, биологија, историја и географија).

Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака.

 

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА 2020.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  • На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
  • Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

 

Сви подаци релевантни за бодове ученика се прикупљају, централизују и проверавају у неколико итерација, практично елиминишући могућност злоупотребе. По прикупљању свих података и евидентирању укупног броја бодова са којим ученик улази у расподелу, ученику се предочава и његов ранг у односу на вршњаке из округа и републике, те се ученику даје добра основа за исказивање што реалнијих жеља.

 

Oд школске 2015/2016. године важи првило да ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ могу уписати само они ученици који у коначном збиру (успех из школе + број бодова на завршном испиту) остваре више од 50 поена.

И ове школске године ученици добијају додатне поене за успехе на републичким такмичењима у осмом разреду и то само из оних предмета из којих полажу завршни испит. Ово не важи за рангирање приликом уписа у специјализована одељења у појединим средњим школама.

 

Ученици који положе пријемни испит за упис у неко од специјализованих одељења дужни су да полажу и завршни испит!!!

 

Сваки ученик у листи жеља наводи 20 средњошколских профила за које би волео да се школује, наводећи жеље редом по приоритетима. У зависности од броја бодова и предности остварених у основној школи и на завршном испиту, ученик се уписује у први наведени профил за који има довољан број бодова.

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Листу жеља је врло важно попунити по свим правилима, јер неправилно попуњене листе неће бити узете у обзир, па је могуће да дете у првом уписном року не буде примљено!

Шифра образовног профила обавезно мора да буде написана латиницом онако како је написана и у Конкурсу за упис у средње школе. Обавезно проверите тачност уписане шифре јер је она најзначајнији податак на листи жеља. Шифра се састоји од 11 знакова, односно слова и бројева.

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила.
Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.
Проверите да ли се све три ставке које се морају уписати поклапају.
Попуните свих 20 ставки образовних профила. На прво место треба ставити оно што је прва жеља матуранта. После тога саветујемо да наведете и друге образовне профиле који се налазе у школи првог избора. Ово је битно због тога што је важно да дете упише школу коју жели. У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.

Смерове поређајте по нивоу заинтересованости. То значи да је како листа одмиче заинтересованост за смерове које уписујете све мања. Битно је да у првих неколико смерова упишете баш оне смерове које бисте највише волели да похађате.
Имајте у виду број поена који је ученик остварио. Уколико су све жеље у листи жеља нереалне или на граници, постоји велика шанса да ученик остане нераспоређен у првом уписном кругу.


Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази.
Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.
Попуњену листу жеља мора да потпише један од родитеља. Због тога је потребно да ученици дођу са једним од родитеља у школу на дан када се попуњава листа жеља.

ПРИМЕР ИСПРАВНО ПОПУЊЕНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Правилник о упису ромских ученика у средње школе

 

АДРЕСЕ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

Све информације везане за завршни испит и упис у средње школе можете погледати и на сајту

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на адреси:

 

( сајт Министарства за полагање Завршног испита 2020. још није активан )

 

НАПОМЕНА: Подаци о ученицима су видљиви на званичном сајту али у складу са Законом о заштити података о личности уз неколико најбитнијих ограничења, односно измена у односу на све претходне године:

  • подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену шестоцифрену уписну шифру (идентификациони број),
  • у картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

 

http://www.upis.mpn.gov.rs/