Ученички парламент

У нашој школи Ученички парламент  ради од школске 2002/2003. године. Као Парламент деце и младих града Ниша реализовао је многе акције солидарности, радионице са ученицима из разних нишких школа, бесплатна  летовања...
Конституисање ученичког парламента се врши почетком школске године и то у оквиру одељења VII и VIII разреда, тако да свако одељење има по два представника. Демократским гласањем ученици предлажу и бирају председника и потпредседника Ученичког парламента. Чланови, представници су у обавези да на часу разредног старешине извештавају остале ученике и разговарају о свим питањима која би могла бити изнета пред парламент.


Најновије активности Ученичког парламента

 

ДЕЦЕМБАР 2017.

 

Избор чланова ученичког парламента одржава се почетком септембра. У његов састав улазе по два представника сваког одељења VII и VIII разреда. Парламентарци имају законску могућност да активно учествују у раду свих стручних органа школе ради давања мишљења и предлога о свим значајним питањима њиховог образовања.

 


Ученички парламент је већ годинама иницијатор многобројних хуманитарних акција, како за ученике наше школе, тако и за сву децу нашег града којима је потребна помоћ. Пре три године започели смо и акцију ''Чеп за хендикеп'', а парламентарци редовно анимирају ученике свих разреда за учешће у овој трајној хуманитарној акцији.

 


Већ традиционално, сваког 16. новембра Ученички парламент обележава Светски дан толеранције. Тим поводом, парламентарци са ученицима од 1. до 8. разреда разговарају о међусобном разумевању и поштовању различитости.  Сваке године се организују различите активности - форум театар на тему интернет насиља ''Уклета лепота'' 2013, вршњачког насиља ''Да'' учионица не буде мучоионица'' 2014, прихватања различитости ...

 


Сарађујемо и са парламентима основних и средњих школа из Ниша - посетили су нас парламентарци ОШ ''Свети Сава'' 2014, ОШ ''Бубањски хероји'' 2015, у ОШ ''Др Зоран Ђинђић'' 2016. смо промовисали дечије предузетништво а у медицинској школи смо учествовали у раду њиховог дебатног клуба.

 


Сарадња са ОШ ''Стеван Сремац'' из Сенте је дугогодишња а размена ученика се одвија током Дечије недеље када парламентарци путују у Сенту и марта, за време Медијана фестивала, када су Сенћани наши гости.