Упис у предшколске групе

 

 

 

Погледајте УНИЦЕФ-ов предлог листе алата за све учеснике у процесу предшколског васпитања и образовања.

Поред листе алата ту је и листа YouTube канала и осталих могућности за васпитаче, родитеље и децу.

 

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/UNICEF-Otvoreni-obrazovni-digitalni-alati_31.03.2020F.pdf

 

 


Рад у предшколским групама

Основни циљеви у остваривању Припремног предшколског програма су:

  • Уважавање развојних потреба, карактеристика деце предшколског узраста и значаја раног учења и искуства
  • Подстицање свих аспеката развоја и области кроз богатство садржаја и заједничке активности
  • Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама
  • Развијање и подржавање дечије самосталности, емоционалне стабилности и систематизације стечених знања

Посебни приоритетни циљеви су нам:

  • Развијање способности конструктивне комуникације дете - дете, одрасли - дете (разумевање различитости, толеранција и сарадња)
  • Припремање за почетно читање и писање кроз графо - моторичке активности
  • Посебно значајна практична искуства богате се кроз посете позориштима, музејима, галеријама и другим знаменитим местима у окружењу

У ОШ ''Радоје Домановић'' постоје две предшколске групе у које је распоређено 67 предшколаца.

 

Активности деце у предшколском узрасту