ПРОЈЕКТИ У ОШ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''

 

 

 

eTwinning

 

 

 

Dear Ana Stankovic Mihailovic

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2020-2021 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school!

The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission's news channels.

What's next

 • You can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on your school's website.
 • Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the eTwinning School plaque.
 • You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities dedicated to eTwinning Schools.
 • To stay updated on the news and activities of the eTwinning Schools Group, please sign up to the mailing list: https://groups.etwinning.net/68026/pages/page/413133
Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission which you can download here: https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf.

The eTwinning Team

 

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу.
еТwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Kоришћење овог портала је безбедно и намењен је искључиво учитељима, наставницима, библиотекарима, психолозима, педагозима, васпитачима.
Пројекат у коме је учествовала наша наставница француског језика Нада Донков са својим ученицима "Међународни дан језика" награђена је еТwиннинг ознаком квалитета.
Наставница енглеског језика Данијела Јевтић увела је ову платформу у нашу школу, а прикључиле су јој се Нада Донков и Ана Станковић Михаиловић. Током школске 2018/2019. године у нашој школи реализовано је 19 eTwinning пројеката са циљем да се школа отвори према Европи, да усавршавамо ИKТ компетенције и комуникационе способности на неком страном језику и ученика и наставника. Ове године своје пројекте на платформи имају и Наталија Миленковић и Данијела Тричковић.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о разумевању који је потписан са организацијом British Council, ће током наредне три године реализовати Програм ''Школе за 21. век''. Овај програм, који се реализује у партнерству с надлежним образовним институцијама сваке од земаља учесница, има за циљ да милион ученика узраста 10-15 година стекне вештине критичког мишљења и решавања проблема. Поред стицања вештина критичког мишљења и решавања проблема, деца ће усвојити практичне вештине програмирања и имати прилику за усавршавање својих вештина кроз програмирање физичких уређаја.

У оквиру програма, свака школа на Западном Балкану ће добити одређен број micro:bit уређаја – џепних рачунара на којима деца могу да програмирају и користе их за решавање свакодневних проблема из разних школских предмета. Овај уређај омогућава ученицима да уче на забаван, интерактиван и иновативан начин.

За успех и конкурентност на глобалном тржишту рада кључне су вештине попут решавања проблема, критичког мишљења, дигиталне писмености и креативности. Предвиђено је учешће предметних наставника: српског језика и књижевности, енглеског језика, информатике, математике или природних наука, друштвених наука и музичке културекоји предају ученицима узраста 10-14 година.

 

 

Наставници из ОШ ''Радоје Домановић'' који су похађали обуку 26 - 28. септембра 2019. године у Средњој стручној школи у Нишу су:

 1. Виолета Дејановић, музичка култура
 2. Иван Илић, историја
 3. Милијана Красојевић, информатика и рачунарство
 4. Гордана Рако, биологија
 5. Данијела Јевтић, енглески језик
 6. Наталија Миленковић, српски језик и књижевност

 

Након иницијалне тродневне обуке, наставници из наше школе ће похађатии један додатни дан обуке за коришћење micro:bit уређаја о чему су обавештени на самој обуци, а затим ће радити на специфичном пројекту/пројектима уз подршку ментора током фазе имплементације у школама.

Формираћемо Kлуб програмирања у сврху промоције вештина програмирања као кључних вештина за 21. век. Оснивање клуба за програмирање би требало да буде покренуто трећег дана обуке за наставнике. Kлуб ће бити место сусрета за ученике и наставнике где би размењивали идеје и унапређивали наставне праксе са креативним техникама програмирања, а такође и платформа на којој би ученици размењивали идеје и искуства са својим вршњацима и из других школа.

 

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ...

 

 

 Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србије-ФинПис

 

 

 

1. Пројекат нижих разреда и ПП група „Заради-Потроши“- сакупљање ПЕТ амбалаже, екологија 

 

Циљ пројекта - Развијање свести код ученика о очувању околине рециклажом и оспособљавање ученика за рационалну потрошњу зарађеног новца. 

У активности прикупљања амбалаже учествоваће сви ученици од I - VIII разреда, док ће остатак активности реализовати ученици III разреда.

 

2. Пројекат виших разреда „Производња и потрошња“ 

Циљ пројекта - Осмишљавање, планирање и реализација излета поводом Дана пешачења (померен за октобар месец) из сопствених ресурса (како зарадити и сврсисходно потрошити новац) 

 

План рада Тима:

• пројектне активности биће реализоване током септембра и октобра 2019.

• истовремено ће тећи 2 пројекта, један за ниже и други за више разреде, који ће се међусобно прожимати и имати за основу вршњачко учење и укључивати међупредметне компетенције 

• активности у оквиру пројеката:

1. пројекат млађих разреда - прикупљање ПЕТ амбалаже ради продаје и рециклаже. На тај начин ће ученици III разреда прибавити средства за извођење излета поводом Дана пешачења (померен за октобар); а ученици VII разреда ће прибавити новчана средства-почетни капитал за извођење пројекта старијих разреда - покретање радионице за израду предмета од гипса чијом ће даљом продајом, током трајања Дечије недеље, такође остварити добит за куповину ужине и остваривање излета до одабране локације ( на излет млађих разреда поћи ће одељење које буде сакупило највише амбалаже (са својим учитељем и координатором пројекта за млађе разреде, Данијелом Тричковић), а излет за старије разреде обухватиће све ученике VII разреда са одељењским старешинама.

-На излет ће кренути одељење нижих разреда које сакупи највећу килажу ПЕТ амбалаже, са учитељем и координатором за млађе разреде, Данијелом Тричковић (од дела средстава прибављених акцијом сакупљања набавиће се ужина за излетнике).

-На излет старијих разреда кренуће сви ученици VII разреда са својим одељењским старешинама (од средстава прикупљених продајом својих производа набавиће ужину за излет). 

2. договор и избор места за извођење излета ученика поводом Дана пешачења

3. активности планиране пројектом за одређене школске предмете

4. продајна изложба током трајања Дечије недеље

5. обележавање Дана пешачења (померен за октобар – излети)

6. обележавање Светског дана штедње 30. октобар 

• носиоци активности: чланови тима и остали наставници, полазници обуке Финансијска писменост (васпитачи предшколских група, наставници разредне наставе и наставници ТиТ, Математике), као и наставници Српског језика и књижевности, Биологије, Ликовне културе и одељењске старешине III и VII разреда. 

 

• координатор - Ивана Стаменковић 

•чланови тима (2 учитеља, 2 наставника и стручни сарадник) - Данијела Тричковић, Марина Најдановић, Весна Илић Петровић, Светлана Ђорђевић и Наташа Игњатовић. 

• планове пројеката обликовале и уредиле Данијела Тричковић и Весна Илић Петровић 

 

 

 


 

 

ДОСТУПНО И КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ РОМЕ

 

 

 

Током школске 2019/2020. године наша школа реализује  пројекат ''Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме“. Пројекат се реализује под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и организације Save the Children, а у сарадњи са ЦИП центром за интерактивну педагогију.

 

 

Пројекат представља програм јачања родитеља/породица деце из рањивих група, а специфични циљеви пројекта су рана идентификација ученика под ризиком од осипања и имплементација индивидуализованих мера превенције и интервенције.

Посебан фокус пројекта је оснаживање породица и родитеља деце из рањивих група, да би и они сами могли да утичу на образовање њихове деце и њихову мотивацију  да заврше школовање. Циљ је да се кроз директан рад са породицама и њихово ближе повезивање са образовним институцијама, кроз заједничко деловање, осигура останак деце у образовном систему и завршетак школовања. 

 

 

Кроз 16 радионица оснажићемо и подстаћи  20 породица Ромске националности на путу васпитања и образовања њихове деце. Теме попут Породичних вредности, Добре комуникације, Стилова васпитања, Родних улога, Зашто је школа важна, Сарадња породице и образовне институције... отвориће многа важна питања и дати важне одговоре на путу оснаживања родитеља и повећања њихових компетенција за успешније родитељство.

Радионице воде наставник енглеског језика, Весна Илић Петровић и педагошки асистент Александар Асановић. 

 

 

 

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА

 

 

Основне дигиталне компетенције се најпре развијају у систему образовања, а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у својим наставним областима користе модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу информационо-комуникационих технологија.

Циљ пројекта „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” је да допринесе развоју дигиталних компетенција наставника и посредно, дигиталних компетенција ученика. У фокусу је стицање знања и вештина потребних за интегрисање дигиталних образовних материјала и дигиталних уџбеника у процес наставе и учења.

Приоритетна област на коју се програм односи је:

П1 – Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

Програм обуке је креиран према програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање следећих компетенција учитеља и наставника: (К1) компетенције за уже стручну oбласт (К2) компетенције за поучавање и учење

 

 

Дигитални наставници у нашој школи су:

 1. Наталија Миленковић
 2. Миљана Меденица
 3. Данијела Јевтић
 4. Гордана Рако
 5. Зоран Мартиновић
 6. Јасмина Милић
 7. Јелена Вуковић
 8. Марина Најдановић
 9. Драгољуб Ловић
 10. Славиша Богданић
 11. Ирена Аранђеловић
 12. Снежана Миловаовић
 13. Бранка Милошевић
 14. Љиљана Цветковић
 15. Милан Крстић
 16. Светлана Ђорђевић
 17. Весна Илић Петровић
 18. Галина Шепа
 19. Десанка Нешић
 20. Aна Станковић Михаиловић
 21. Милијана Красојевић, сертификовани водитељ националне обуке

 

 

Циљ пројекта представља повећање квалитета образовања путем подстицања демократске културе, кроз примену антидискриминаторних приступа који се заснивају на стандардима и пракси савета Европе. Специфични циљеви су: унапређење компетенција наставника, ученика и заједнице о концепту инклузивног образовања, као и оснаживање и повећање ресурса пилот школа за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама.
Трајање: пројекат траје 24 месеца, а у реализацији поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и завода за унапређење васпитања и образовања, укључени су и истраживачки институти, локалне заједнице, медији, невладине организације као и међународне оргаизације.
Школа треба да промовише концепт демократске културе у школи кроз наставне и вананставне садржаје, обуке запослених и успостављање праксе у којој се код ученика развијају ставови и знања у којима ученици развијају свест о својим демократским правима и преузимању одговорности. Критеријуми избора за школе били су: Неговање културе интеркултуралности, посвећеност наставног и другог школског особља инклузивном приступу за све ученике, висок ниво мотивације.
Наша школа је изабрана за учествовање у пројекту 14.6.2017. године, а о детаљним предвиђеним активностима знаћемо након иницијалног састанка који је планиран за 12. 9. 2017. године.

За реализацију пројекта у овој школској години задужени су сви запослени, а посебно пројектни тим у следећем саставу:
1. Директор: Душица Тричковић
2. Психолог: Љиљана Радовановић Тошић
3. Педагог: Наташа Игњатовић
4. Професор хемије: Сања Пешић
5. Професор биологије: Гордана Рако
6. Професор разредне наставе: Данијела Тричковић
7. Професор математике: Десанка Нешић

8. Васпитач предшколске групе: Александра Глигоријевић

9. Педагошки асистент: Александар Асановић

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

 

 

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

 

Почетак овог пројекта везујемо за друго полугодиште школске 2016/2017. године, на иницијативу компаније „Аква-вива“, а уз активну подршку и препоруку Министарства просвете,науке и технолошког развоја. Пројекат је подразумео обуку учитеља кординатора за сваку школу, чији је задтак био да спроведу едукацију својих колега учитења за примену пројекта. У школи се пројекат активно реализовао на часовима физичког васпитања у млађим разредима, али и као слободна рекреативна активност у време одмора или слободних активности током боравка у боравку. О току пројекта и искуствима два пута смо извештавали током прошчле године. На основу резултата праћења и евалуације показало се да је овај пилот пројекат дао очекиване резултате који су исходовали у активности свакодневног вежбања и промовисања здравих стилова живота у првом циклусу образовања, те се пројекат наставља и у овој години.
У овој години активности које су имале третман пројектних прошле године, уврштене су као редовне у целодневном боравку, као факултативне активности у 3. разреду и као слободне активности у одељењима класичне наставе. Ове године планирамо и учешће на наградним конкурсима које овај пројекат предвиђа.

 

 

ПРЕТОЧИМО ЗНАЊЕ У ПРАКТИЧАН РАД– II део

 

Пројекат се реализује у сарадњи са Електронским факултетом у Нишу. На реализацији пројекта који ће бити аплициран у одељењима од 4-7 разреда. Реализатори ће бити Проф. др Данијел Данковић и др Милош Марјановић. Време реализације је од октобра до децембра 2017. године, а почетна фаза реализације одвијаће се у одељењима 4/1 и 4/2. Пројекат "Преточимо знање у практичан рад - II део" има за циљ да стечено теоријско знање ученика усмери на практичну проверу и функционалну применљивост у свакодневном животу. Коришћењем најсавременије опреме ученици имају могућностда кроз игру, забаву и савремен начин учења провере своје стечено теоријско знање или да науче оно што су пропустили током досадашњег школовања. За реализацију овог Пројекта користи се специјализована опрема фирме "Elenco". Опрема је намењена за узраст 8-108 година. Ученици ће имати могућност да реализују неколико десетина вежбица од 750 вежби колико их се налази у комплету. Све вежбе су врло прецизно графички приказане, илустроване, једноставне за разумевање и реализацију, а постоји и пратећи материјал за наставнике и предаваче. Садржај ових вежби поклапа се са садржајем многих предмета који се изучавају током редовног школовања (Од играчке до рачунара, Природа и друштво, Техничко и информатичко образовање, ..., па све до Физике). Ученици имају могућност да проучавају специфична својства материјала, електрицитет, електричну струју, струјна кола, обновљиве изворе енергије и различите електронске компоненте. Опрему за овај Пројекат обезбедило је Друштво за електронске компонете у оквиру Међународно удружења инжењера електронике и електротехнике (ИЕЕЕ ЕДС). Директни корисници овог пројекта су ученици који ће имати могућност да на једноставнији начин савладају редовно градиво, а наравно и њихови наставници. Позитиван ефекат који се очекује реализацијом овог Пројекта је подстицај ученика и општа популаризација практичног рада.