ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

04.08. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 

- НАБАВКА НАМЕШТАЈА -

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2020

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 

 

19.06. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 

- НАБАВКА НАМЕШТАЈА -

 

у школској 2018/2019. години

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА