ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о разумевању који је потписан са организацијом British Council, ће током наредне три године реализовати Програм ''Школе за 21. век''. Овај програм, који се реализује у партнерству с надлежним образовним институцијама сваке од земаља учесница, има за циљ да милион ученика узраста 10-15 година стекне вештине критичког мишљења и решавања проблема. Поред стицања вештина критичког мишљења и решавања проблема, деца ће усвојити практичне вештине програмирања и имати прилику за усавршавање својих вештина кроз програмирање физичких уређаја.

У оквиру програма, свака школа на Западном Балкану ће добити одређен број micro:bit уређаја – џепних рачунара на којима деца могу да програмирају и користе их за решавање свакодневних проблема из разних школских предмета. Овај уређај омогућава ученицима да уче на забаван, интерактиван и иновативан начин.

За успех и конкурентност на глобалном тржишту рада кључне су вештине попут решавања проблема, критичког мишљења, дигиталне писмености и креативности. Предвиђено је учешће предметних наставника: српског језика и књижевности, енглеског језика, информатике, математике или природних наука, друштвених наука и музичке културекоји предају ученицима узраста 10-14 година.

 

Наставници из ОШ ''Радоје Домановић'' који су похађали обуку 26 - 28. септембра 2019. године у Средњој стручној школи у Нишу су:

  1. Виолета Дејановић, музичка култура
  2. Иван Илић, историја
  3. Милијана Красојевић, информатика и рачунарство
  4. Гордана Рако, биологија
  5. Данијела Јевтић, енглески језик
  6. Наталија Миленковић, српски језик и књижевност

 

 

 

Активности у оквиру пројекта

 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2019.

У оквиру националног пројекта „Школа за 21.век“ ученици од петог до осмог разреда наше школе са одељењским старешинама и предметним наставницима реализовали су школски пројекат „Разлога 300 да нам окружење блиста“, с циљем подизања еколошке свести на основу стицања и проширивања знања о значају рециклаже за обнављање природних ресурса, штедњи енергије и смањењу примарног отпада из домаћинства.

 

 

Пројектне активности су трајале два месеца ( 10.10-10.12.2019.), а спроведене су на ЧОС-у, на часовима биологије, информатике и рачунарства, српског језика, историје и у време слободних активности.

 

 

На ЧОС-у су ученици са одељењским старешинама дискутовали о излетима и слободном времену и сложили се да треба квалитетније да проводе слободно време у природи са породицом и пријатељима. Предложили су потенцијална излетишта у својој околини и израдили постер.

 

 

На часу биологије ученици седмог разреда су израдили анкету на тему рециклаже и интервјуисали ученике петог разреда пре и након одржане вршњачке едукације, па на основу одговора направили Power Point презентацију о рециклажи. Ученици осмог разреда су имали дебату на тему – За и против употребе пластичних кеса.

 

 

На часу информатике и рачунарства ученици шестог разреда су користили micro:bit за спровођење анкете о рециклажи, а затим обрадили податке које су приказали табеларно и на графикону.

 

 

На часу српског језика ученици седмог разреда су креирали еко-поруке о важности очувања животне средине и слогане о значају рециклаже.

 

 

На часу историје ученици осмог разреда разговарали су о историјском значају споменика на Бубњу, пошто су одлучили да излет изведу у овом спомен-парку.

Током слободних активности сви ученици су прикупљали ПЕТ амбалажу у дворишту школе и продајом обезбедили здраву ужину за излет. 

 

 

Док су боравили на Бубњу, део времена су искористили за маркирање места на којима се налази отпад и организовано га сакупили и одложили у контејнере надомак парка.

 

 

Школски пројекат је успешно спроведен и завршен у предвиђеном року. Постигнут је постављени циљ са свим задацима усмереним ка исходима, што је мерљиво кроз пројектне активности. Ученицима се допало све што су радили и предложили су да оваквих заједничких пројеката у будућности буде више.

 

КЛУБ ПРОГРАМИРАЊА

 

У нашој школи је у октобру 2019. формиран Kлуб програмирања у сврху промоције вештина програмирања као кључних вештина за 21. век. Kлуб ће бити место сусрета за ученике и наставнике где би размењивали идеје и унапређивали наставне праксе са креативним техникама програмирања, а такође и платформа на којој би ученици размењивали идеје и искуства са својим вршњацима и из других школа.