Основна школа ''Радоје Домановић'' је пред својим великим јубилејом. У школској 2015/2016. години слави 113 година постојања. Мењала је име али је циљ остао исти - образовање и васпитање наше деце. Прво стољеће живота и рада наше школе остаће забележено у памћењу једног места и његових становника, записано у срцима и душама ученика, у њиховим причама, њиховим свескама, у дневницима и споменарима. Искрено се надамо да ће се и неке нове генерације ђака сећати својих првих школских дана и о томе приповедати својим потомцима...

 

Нашу школу похађају не само ученици са територије строгог центра града већ и многих градских насеља који своју изузетну креативност испољавају захваљујући високостручним кадровима и одличним условима за рад.


Настава се одвија у две смене. Свих 837 ученика је распоређено у 26 одељења редовне наставе и 6 одељења целодневног бораавка, од првог до трећег разреда. У школи постоје две предшколске групе које имају укупно 37 предшколаца.

ћ годинама у школи постоји Ученички парламент који окупља ученике VII и VIII разреда.
Одазивају се великом броју акција на нивоу града и државе. Највећи квалитет је то што је знатан број акција потекао баш од наших ученика... У школи, наставу изводи 61 наставник који својим професионализмом и огромним залагањем доприносе да процес образовања и васпитања буде на завидном нивоу.
Већина наставника учествује у различитим врстама едукација и образује значајан број пројектних тимова.

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2016.


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ОБАВИЋЕ СЕ ОД 20. ДО 23. МАЈА 2016.
за следеће образовне профиле:
- уметничке, музичке и балетске школе
- спортске гимназије
- обдарене ученике у филолошкој гимназији
- обдарене ученике у рачунарској гимназији
- обдарене ученике у математичкој гимназији
- обдарене ученике за физику
- двојезична (билингвална) одељења друштвено-језичког и природно-математичког смера у гимназијама

Пријемни испити у средњим школама за ове образовне профиле предвиђени су календаром уписних активности за 28. мај, 2, 3, 4. и 5. јун.

детаљније

 

 

 

Актуелно

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ у ОШ ''Радоје Домановић'' у Нишу

 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

 

У ОШ ''Радоје Домановић'' је реализoвала пројекат ''Учење на даљину''. Циљ је омогућити ученицима да до специфичних наставних садржаја долазе и ако су удаљени од своје учионице.

Наша школа је прва основна школа у Нишу која даје и ову могућност учења својим ученицима.

детаљније

 

 

Новости

10. мај 2016.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Пријављивање за бесплаатне уџбенике за школску 2016/2017. годину траје до 17. мај 2016.

20. мај 2016.

ИСТРАЖИВАЊЕ - ИЗБОР БУДУЋЕГ ЗАНИМАЊА

Психолог школе Љиљана Радовановић Тошић је спровела истраживање везано за избор будућег занимања наших матураната...